Show Sidebar

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024 г.

През месец януари нов дом са намерили 70 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. Екипът на предприятието отчита също, че броят на заловените през месеца кучета е 106. Кастрирани са 64, а 48 са върнати след това по местата на залавянето им. В общинска ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 13 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 7 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за януари са 151. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 17.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие“ през месец януари 2024 година.