"Осиновявай, не купувай!"
Кампания на ОП "Екоравновесие"

Как да осиновиш?

Безплатна кастрация на дворни кучета.
Кампания на ОП "Екоравновесие"

Подай заявка

Разходки на кучета в приют Горни Богров.

Включи се и ти!

ЦЕЛ

„Екоравновесие” е общинско предприятие, създадено с решение на Столичен общински съвет, с основна цел овладяване популацията на безстопанствените кучета.

МИСИЯ

Всяка година ОП „Екоравновесие“, със съдействието на Столична община,  провежда осиновителска кампания за намиране на нов дом на настанените за отглеждане в общинските приюти безстопанствени кучета. в която се включват и много от доброволците. Събитията протичат под мотото „Осиновявай, не купувай” и „Подари си приятел“, а целта е да се покаже на обществото, че кучетата от приют са добре гледани и могат да бъдат прекрасни домашни любимци.

ДЕЙНОСТ

Стопанисване на общинските приюти в с. Горни Богров, кв. Сеславци и кв. Слатина, където ежедневно се полагат грижи за над 1500 кучета, до намиране на техните осиновители. Стопанисване на клиника за лечение на безстопанствени кучета и извършване на необходимите ветеринарномедициски, в кв. „Връбница” . В изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, наредбите към тях и нормативните актове и решения, одобрени от Столичен общински съвет, извършване на дейности като залавяне, кастриране, ваксиниране, обезпаразитяване, маркиране на кучета и връщане обратно по местата, от които са заловени, с изключение на доказано агресивни и болни животни, които се настаняват в приют. Събиране, приемане, временно съхранение и предаване в екарисаж трупове на животни.

Справка за дейността за периода от 2016 г. до 2021 г. включително:

5891

ОСИНОВЕНИ

16392

КАСТРИРАНИ И ВАКСИНИРАНИ

1893

ПОСТЪПИЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ

През месец август нов дом са намерили 47 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. Екипът на предприятието отчита също, че броят на заловените през месеца кучета е 174, от тях 127 са кастрирани и 84 са върнати по местата на залавянето им.  Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приют са предадени 5 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 14 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 17 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за август са 313. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 29 (от тях 2 са евтаназирани, 6 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие“ през месец август 2022 година.

Повече

Снимка справка 08.2022 Лого Сайта

РАЗХОДКИ НА КУЧЕТА

Включи се и ти

Ежеседмичните разходки са любими на четириногите ни обитатели. Те имат нужда от близост и приятелски ласки, от окуражаване и социализиране, за да получат нов шанс да се превърнат във верен другар. Всяко куче заслужава нашата помощ, за да бъде напълно готово за осиновяване, когато намери прекрасен нов дом. Отделяйки няколко часа за тях, ще изпиташ приятното чувство да бъдеш слънцето в нечии облачен ден.

Повече

ДОБРОВОЛЦИ

Запознай се с доброволците!

Повече