Show Sidebar

86 са осиновените кучета през месец февруари

През месец февруари нов дом са намерили 86 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. Екипът на предприятието отчита също, че броят на заловените през месеца кучета е 267, от тях 184 са кастрирани и 143 са върнати по местата на залавянето им.  Доброволно предадени кучета за настаняване в приют поради невъзможност, от страна на собствениците им да се грижат за тях са 4. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 16 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 18 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за януари са 220. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 28 (от тях 2 са евтаназирани, 3 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец февруари2022 г.