Show Sidebar

На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, ОП „Екоравновесие“ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица с нестопанска цел, че могат да заявят участие в изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета на територията на Столична община. За целта е необходимо, в срок до 24.06.2021 г., желаещите да предоставят заявление със свободен текст, което задължително съдържа: три имена (за физически лица) или наименование (за юридически лица), телефон за контакт и район на действие в обхвата на Столична община. Заявленията се приемат по електронната поща или в деловодството на ОП „Екоравновесие“.