Show Sidebar

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2024 г.

През месец март осиновените кучета от общинските приюти, стопанисвани от ОП „Екоравновесие“ са 56. Заловените кучета от територията на Столична община са 115, 95 от тях са кастрирани и 65 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приют са предадени 3 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 9 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни за месеца са 135. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 17 кучета. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 21.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие“ през месец март 2024 година.