Show Sidebar

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

През последния месец на изминалата 2023 година нов дом са намерили 59 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. Екипът на предприятието отчита, че броят на заловените през месеца кучета е 105, от тях 87 са кастрирани и 72 са върнати по местата на залавянето им.  Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приют са предадени 4 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 13 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 8 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за януари са 135. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 32.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие“ през месец декември 2023 година.