Show Sidebar

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЕКОРАВНОВЕСИЕ“ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ

През месец юли нов дом са намерили 22 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. Екипът на предприятието отчита също, че броят на заловените през месеца кучета е 150, от тях 103 са кастрирани и 83 са върнати по местата на залавянето им.  Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приют са предадени 4 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 18 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 27 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за юли са 229. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 58.