Show Sidebar

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ

През месец януари нов дом са намерили 48 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. Екипът на предприятието отчита също, че броят на заловените през месеца кучета е 190, от тях 141 са кастрирани и 121 са върнати по местата на залавянето им.  Доброволно от собственик, поради невъзможност да се грижи за домашния си любимец, за настаняване в приют е предадено 1 куче. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 7 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 22 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за януари са 169. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 23 (от тях 1 е евтаназирано, 1 от починалите кучета е настанено по сигнал за инциденти с МПС).