Show Sidebar

760 са осиновените кучета от приютите на ОП „ЕКОРАВНОВЕСИЕ“ през 2022 година

През месец декември 2022 година 62 приютски кучета са намерили нов дом, а общият им брой за цялата година е 760. През месеца са заловени общо 201 кучета, от тях 144 са кастрирани и 111 са върнати по местата на залавянето им.  Броят на заловените кучета за 2022 година е общо 2334, от тях са кастрирани 1772 и 1337 са върнати по местозалавянето им. През последният месец на 2022 година няма доброволно предадени домашни кучета за настаняване в приют. За годината броят на доброволно предадените от собственици за настаняване в приют, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, е 25. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение през декември са постъпили 8 кучета, като за годината излекуваните кучета там са 173. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета за месеца са кастрирани 30 кучета и 282 общо за годината. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за декември са 174. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета общо за месеца са 38 (от тях 2 са евтаназирани, 1 от починалите кучета е настанено по сигнал за инцидент с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие“ през месец декември 2022 година.