Show Sidebar

Справка за дейността на ОП Екоравновесие през месец ноември

През месец ноември нов дом са намерили 29 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. Екипът на предприятието отчита също, че броят на заловените през месеца кучета е 201, от тях 129 са върнати по местата на залавянето им. Кастрираните кучета за месеца са 166. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приют са предадени 2 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 10 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 21 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за ноември са 271. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 30 (от тях 1 е евтаназирано, 3 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС).

Справка за средства, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие“ за месец ноември 2022 година