Show Sidebar

66 ОСИНОВЕНИ КУЧЕТА ОТ ПРИЮТИТЕ НА ОП „ЕКОРАВНОВЕСИЕ“ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

През месец септември нов дом са намерили 66 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. За месеца броят на заловените кучета е 140, от тях 92 са кастрирани и 71 са върнати по местата на залавянето им.  Доброволно от собственик, поради невъзможност да се грижи за домашния си любимец, за настаняване в приют е предадено 1 куче. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 14 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 10 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за септември са 179. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 28 (от тях 1 е евтаназирано, 1 от починалите кучета е настанено по сигнал за отравяне и 4 по сигнали за инциденти с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие“ през месец септември 2022 година.