Show Sidebar

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ

През месец август нов дом са намерили 47 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. Екипът на предприятието отчита също, че броят на заловените през месеца кучета е 174, от тях 127 са кастрирани и 84 са върнати по местата на залавянето им.  Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приют са предадени 5 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 14 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 17 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за август са 313. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 29 (от тях 2 са евтаназирани, 6 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие“ през месец август 2022 година.