Show Sidebar

Справка за дейността през месец юли

През месец юли нов дом са намерили 38 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. Екипът на предприятието отчита също, че броят на заловените през месеца кучета е 142, от тях 108 са върнати по местата на залавянето им. Кастрираните кучета за месеца са 144. През месеца няма доброволно предадени от собственици кучета за настаняване в приют, поради невъзможност да се грижат за тях. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 15 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 21 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за юли са 222. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 22 (от тях 2 са евтаназирани, 3 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС и 1 – по сигнал за отравяне).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец юли 2022 г.