Show Sidebar

92 са осиновените кучета през месец юни

През месец юни нов дом са намерили 92 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“, а общият им брой за първото шестмесечие на годината е 468. Екипът на предприятието отчита също, че броят на заловените през месеца кучета е 203, от тях 132 са кастрирани и 99 са върнати по местата на залавянето им. С радост отчитаме, че през този месец няма доброволно предадени кучета за настаняване в приют поради невъзможност, от страна на собствениците им да се грижат за тях. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 15 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 25 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за юни са 307. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 22 (6 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС и 1 – по сигнал за отравяне).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец юни 2022 г.