Show Sidebar

Справка за дейността през месец май

46 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“ са намерили нов дом през месец май. За месеца са заловени общо 196 кучета, от тях 154 са кастрирани и 111 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приют са предадени 6 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 14 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 23 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за месеца са 197. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 30 (от тях 1 е евтаназирано, 6 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец май 2022 г.