Show Sidebar

100 осиновени кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“

През месец април нов дом са намерили 100 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. Екипът на предприятието отчита също, че броят на заловените през месеца кучета е 207, от тях 168 са кастрирани и 127 са върнати по местата на залавянето им. За месеца няма доброволно предадени кучета за настаняване в приют поради невъзможност от собствениците им да се грижат за тях. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 15 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 38 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за април са 286. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 31 (от тях 2 са евтаназирани, 1 от починалите кучета е настанено по сигнал за инцидент с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец април 2022 г.