Show Sidebar

38 кучета са кастрирани по кампанията за безплатна кастрация на домашни кучета

През месец март нов дом са намерили 62 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. Екипът на предприятието отчита също, че броят на заловените през месеца кучета е 249, от тях 176 са кастрирани и 154 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приют са предадени 5 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 20 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 38 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за март са 223. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 35 (2 от починалите кучета са настанени по сигнали за отравяне).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец март 2022 г.