Show Sidebar

1437 осиновени кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“ през 2021 година

През месец декември 2021 година 78 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“ са намерили нов дом, а общият им брой за годината е 1437. Щастливи сме, че с всяка изминала година броят на осиновените кучета расте. За сравнение през 2020 г. те са 1321, а за 2019 г. – 945. През месеца са заловени общо 180 кучета, от тях 152 са кастрирани и 97 са върнати по местата на залавянето им. За 2021 година броят на заловените кучета е общо 3554, от тях са кастрирани 2417 и 1485 са върнати. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през месец декември за настаняване в приют са предадени 14 кучета, като общият брой за изминалата година е 138. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 17 кучета, а за годината излекуваните кучета там са 321. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 16 кучета и 328 общо за изминалата година. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за декември са 154. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 39 (от тях 4 са евтаназирани, 1 от починалите кучета е настанено по сигнал за инцидент с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец декември 2021 г.