Show Sidebar

Справка за дейността през месец ноември

69 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“ са намерили нов дом през месец ноември. Екипът на предприятието отчита също, че за месеца са заловени общо 297 кучета, от тях 187 са кастрирани и 117 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 8 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 23 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 27 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за ноември са 268. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 41 (от тях 1 са евтаназирани, 5 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС)

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец ноември 2021 г.