Вр. И. Д. Директор: Цветелин Добрев

тел.: 02/ 931 41 60