Екоравновесие Централен офис

София 1202 , бул. Княгиня Мария Луиза 88, ет. 3

е-мейл: ecoravnovesie@mail.orbitel.bg

Телефон за сигнали: 02/931-41-64

С цел подобряване на обслужването Вашето обаждане се записва!

Вр. И. Д. Директор: Цветелин Добрев

телефон 02/ 931 41 60, факс 02/ 831 01 77

Работно време от 8:00 до 16:30 ч.

Приемно време на директора: Всяка сряда от 14:00 до 16:00 ч.