Контакти

Приют Слатина

София, ж.к. Слатина, ул. "Гео Милев" 164

Управител: д-р Даниела Костадинова

Работно време на приюта от 8:00 до 16:30 часа

Централа на ОП "Екоравновесие". Телефон за подаване на сигнали: 931 41 64. Уважаеми граждани анонимни сигнали не се обработват от предприятието. С цел подобряване на обслужването Вашето обаждане се записва!

ОП "Екоравновесие".
Телефон за подаване на сигнали: 931 41 64
E-mail: office@ecoravnovesie.com


Пишете Ни