Документи

Всички животни са важни за нас!

Нормативни документи

Покана до гражданите за полагане на грижи за безстопанствените кучета, обитаващи населените места на Столична община

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните лицата, които желаят да се грижат за безстопанствените кучета, могат да извършват доброволчески труд в съществуващите приюти или да полагат доброволни грижи за животните, които живеят извън приютите.

В тази връзка, Столичната община отправя покана до всички желаещи граждани и организации да се включат в грижите, които се полагат за безстопанствените кучета, живеещи по улиците, парковете, градините и междублоковите пространства на населените места в общината.

Безстопанствените кучета се нуждаят от социализиране, грижа за здравето и хуманно отношение.

За тази цел желаещите да полагат грижи е необходимо да декларират, че ще:

  1. обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс съответното/съответните куче/кучета, за което/които са поели грижата и надзора;
  2. заверяват ежегодно паспорта/паспортите на кучето/кучетата в съответната общинска администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации;
  3. вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучето/кучетата към хора или животни.

Декларациите за горните обстоятелства се попълват и подават по образец, в офиса на Общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие“, на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 3.