През месец септември 2021 година 123 приютски кучета са намерили нов дом. Екипът на „Екоравновесие” отчита също, че през месеца са заловени 234 кучета, от тях 175 са кастрирани и 121 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 12 кучета. През септември в общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 16 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 24 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за месеца са 234. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 38 (от тях 3 са евтаназирани и 3 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец септември 2021 г.