През месец октомври нов дом са намерили 117 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. Екипът на предприятието отчита също, че броят на заловените през месеца кучета е 297, от тях 170 са кастрирани и 136 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приют са предадени 4 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 18 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 17 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за октомври са 206. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 35 (от тях 10 са евтаназирани, 8 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС и 1 - по сигнал за отравяне).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец октомври 2021 г.