108 дворни кучета са кастрирани до момента по Кампанията на „Екоравновесие”

Кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета, която стартира през месец април от район „Нови Искър”, продължава в районите „Кремиковци” и „Овча купел”.

През тази година имаме увеличение на кастрираните дворни кучета, като само за месеците април и май броят им е 108 кучета”. Това каза директорът  на ОП „Екоравновесие“  Веселин Асенов при представянето на отчета за дейността на предприятието за месец май.  Според Веселин Асенов това показва, че все повече стопани постъпват отговорно  и припомни, че процедурата по кастриране, обезпаразитяване и поставяне на чип на дворните кучета е безплатно за стопаните им.

Екипът на „Екоравновесие” отчита също, че през май 31 кучета от приютите на предприятието са намерили нов дом, заловени са общо 242 кучета, от тях 209 са кастрирани и 198 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приюта e предадено 1 куче. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 25 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община и ветеринарни клиники през май 2018 г. са 508. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 26 (от тях 5 са евтаназирани и 2 от починалите кучета са настанено по сигнал за инцидент с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец май 2018 г.

През април 47 кучета са кастрирани по кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета

По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета, която Столична община и „Екоравновесие“ ежегодно провеждат през пролетта, за месец април са кастрирани 47 домашни дворни кучета. Процедурата включва също така регистрация, обезпаразитяване, ваксиниране и поставяне на микрочип на дворните кучета. В рамките на кампанията се предлага възможност за безплатно извозване на домашните кучета от и до дома след проведените интервенции.

Екипът на предприятието отчита също, че през месец април 48 кучета от приютите на „Екоравновесие” са намерили нов дом, заловени са общо 323 кучета, от тях 252 са кастрирани и 220 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приюта са предадени 2 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 30 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община и ветеринарни клиники през месец април  2018г. са 578. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 44 (от тях 4 са евтаназирани и 1 от починалите кучета е настанено по сигнал за инцидент с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец април 2018 г.

ОП „Екоравновесие”, „Пазари Възраждане” ЕАД  и доброволци от Бандата на 1500-те/1500 Dog Gang организират Информационен ден за популяризиране на кастрацията и регистрацията на домашните кучета. Мероприятието ще се проведе на 21.04.2018 г. от 11:00 ч. до 14:00 ч. на Женския пазар в градинката на ъгъла на ул. „Лозенград” и ул. „Стефан Стамболов”.

В рамките на събитието ще бъде обърнато внимание на културата на отглеждане и отговорността на собствениците на домашни любимци. Посетителите на пазара ще имат възможност да се запознаят и с четири осиновени кучета от общинските приюти и техните осиновители, които ще им разкажат какви грижи полагат за своите любимци и какви са отговорностите им като стопани.

zhenski_21.04.2018

Стартира кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета

Столична община и „Екоравновесие“ стартират ежегодната кампания за безплатна кастрация, регистрация, обезпаразитяване, ваксиниране и поставяне на микрочип на дворни кучета. В рамките на кампанията се предвижда още безплатно извозване на домашните кучета от и до дома след проведените интервенции. Кампанията започва от районите „Нови Искър”, „Кремиковци” и „Овча купел”. Записването в кампанията става при предварителна заявка и по график, обявен на сайта на ОП „Екоравновесие“. Всеки стопанин може да заяви желание за кастрация на кучето си, в кметството на своето населено място, през интернет страницата на ОП „Екоравновесие” или на телефоните на предприятието. Припомняме, че всички кастрирани кучета са освободени от годишна такса, която за територията на столицата е в размер на 24 лв. годишно.

Екипът на предприятието отчита също, че през месец март 45 кучета от приютите на „Екоравновесие” са намерили нов дом, заловени са общо 318 кучета, от тях 283 са кастрирани и 246 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приюта са предадени 9 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 21 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община и ветеринарни клиники през месец март 2018г. са 528. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 30 (от тях 2 са евтаназирани и 3 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС). По кампанията за кастрация на дворни кучета са кастрирани 33 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец март 2018 г.

График по кампанията за безплатна кастрация и регистрация на дворни кучета 2018 – район “Нови Искър”
График по кампанията за безплатна кастрация и регистрация на дворни кучета 2018 – район “Кремиковци”
График по кампанията за безплатна кастрация и регистрация на дворни кучета 2018– район “Овча купел”

Информационните клиповете на кампанията можете да видите тук:

Кампания за безплатна кастрация и регистрация на дворни домашни кучета (брошура)