Във връзка с Заповед на директора на ОП „Екоравновесие“, на основание утвърдените правилници за вътрешния ред, не се допуска достъпа на граждани в дните на официални празници до местата с животни, за всички приюти за безстопанствени кучета, стопанисвани от ОП "Екоравновесие", в дните от 24 до 28.12.2020 г., включително - Запоевд на директора на ОП "Екоравновесие".

151 кучета от общинските приюти са осиновени през ноември

През месец ноември 151 кучета от приютите на „Екоравновесие“ намериха нов дом, заловени са общо 377 кучета, от тях 290 са кастрирани и 176 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 9 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 26 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец ноември 2020 г. са 192. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 45 (от тях 1 е евтаназирано, 2 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС и 2 кучета по сигнали за отравяне). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 28 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец ноември 2020 г.

130517052_2575858846038882_6772969232365416133_o

Във връзка със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, със Заповед на директора на ОП "Екоравновесие", от днес, 27.11.2020 г., на територията на приютите на ОП „Екоравновесие“ се допускат, в рамките на установеното време за посещения от граждани до 15 човека общо - Заповед № 103/27.11.2020 г. на директора на ОП "Екоравновесие".

154 кучета от приютите на „Екоравновесие“ са осиновени през октомври

През месец октомври 154 кучета от общинските приюти намериха нов дом, заловени са общо 356 кучета, от тях 212 са кастрирани и 126 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 12 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 33 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец август 2020 г. са 362. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 62 (1 от починалите кучета е настанено по сигнал за инцидент с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 26 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец октомври 2020 г.

282888