„Екоравновесие“ отчита увеличение на кастрираните дворни кучета

През месец  януари по кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 41 кучета. Има увеличение на кастрираните дворни кучета през 2018 г. те са 518, със 101 повече в сравнение с 2017 г. Екипът на предприятието отчита също, че през януари 68 кучета от приютите на „Екоравновесие” са намерили нов дом, заловените кучета са общо 313, от тях 253 са кастрирани и 197 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приюта са предадени 2 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 28 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец януари 2019 г. са 257. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 36 (от тях 9 са евтаназирани и 1 от починалите кучета е настанено по сигнал за инцидент с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец януари 2019 г.

Snimka_publikacia

66 кучета от приютите на „Екоравновесие“ са осиновени през декември

През месец декември 66 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие” намериха нов дом, заловени са общо 295 кучета, от тях 220 са кастрирани и 209 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 6 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 16 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец декември 2018 г. са 172. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 38 (от тях 6 са евтаназирани и 4 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 30 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец декември 2018 г.

49564086_2644523445565589_1301711193353748480_8

В началото на 2019 г., нашето прекрасно трикрако момче Чар също намери дом и любящи хора, Чар беше осиновен директно от ветеринарната ни клиника, където лекарите му помогнаха и дълго време го лекуваха и се грижиха за него.

76 кучета от приютите на „Екоравновесие“ намериха нов дом през ноември

През месец ноември 76 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие” намериха нов дом, заловени са общо 360 кучета, от тях 278 са кастрирани и 253 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 7 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 36 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец ноември 2018 г. са 261. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 32 (от тях 11 са евтаназирани, 5 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС и 1 по сигнал за отравяне). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 31 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец ноември 2018 г.

46142746_2015120998779339_21636400264773632_o

Кучето Джино от приюта в с. Горни Богров и неговите осиновители

На 49 бездомни кучета помогнаха в общинската ветеринарна клиника през октомври

През месец октомври в общинската ветеринарна клиника „Връбница“ помогнаха на 49 безстопанствени кучета, постъпили за лечение. Екипът на предприятието отчита също, че през октомври 38 кучета от приютите на „Екоравновесие” са намерили нов дом, заловените кучета са общо 316, от тях 245 са кастрирани и 207 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приюта са предадени 3 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец октомври 2018 г. са 340. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 69 (от тях 10 са евтаназирани и 6 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 40 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец октомври 2018 г.

Kari

Това е Кари, едно от излекуваните в общинската ветеринарна клиника “Връбница”, кученца. Към момента Кари е напълно здрава и намери нов дом, вече е осиновена.