78 кучета от приютите на „Екоравновесие“ намериха нов дом през март

През месец март 78 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие” намериха нов дом, заловени са общо 291 кучета, от тях 219 са кастрирани и 162 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 4 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 21 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец март 2019 г. са 178. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 37 (от тях 3 са евтаназирани). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 42 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец март 2019 г.

Snimka_sait

снимка: Anita Ge

На 4 април се отбелязва Световния ден на бездомните животни. Но за да го има този ден, трябва да си дадем сметка, че сме виновни ние хората, това е ден и на човешката безотговорност и жестокост. Изхвърлени и изоставени, животните са на улицата, не по свое желание, ние хората носим вината, защото често си взимаме домашен любимец и след известно време постъпваме жестоко и се отнасяме с него като към никому ненужна вещ.
Затова ако наистина сме хора, да се отнасяме човешки към животните, те също са живи същества, част от нашата планета и се нуждаят от обич, уважение и грижа.
Всяко осиновено животинче е стъпка към доброто, стъпка на човечността!

Snimka_4 April

Покана до гражданите за полагане на грижи за безстопанствените кучета, обитаващи населените места на Столична община

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните лицата, които желаят да се грижат за безстопанствените кучета, могат да извършват доброволчески труд в съществуващите приюти или да полагат доброволни грижи за животните, които живеят извън приютите.

В тази връзка, Столичната община отправя покана до всички желаещи граждани и организации да се включат в грижите, които се полагат за безстопанствените кучета, живеещи по улиците, парковете, градините и междублоковите пространства на населените места в общината.

Безстопанствените кучета се нуждаят от социализиране, грижа за здравето и хуманно отношение.

За тази цел желаещите да полагат грижи е необходимо да декларират, че ще:

1. обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс съответното/съответните куче/кучета, за което/които са поели грижата и надзора;

2. заверяват ежегодно паспорта/паспортите на кучето/кучетата в съответната общинска администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации;

3. вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучето/кучетата към хора или животни.

Декларациите за горните обстоятелства се попълват и подават по образец, в офиса на Общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие“, на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 3.

Образец на декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните – тук.

 

70 кучета от приютите на „Екоравновесие“ са осиновени през февруари

„През месец февруари 70 от кучетата, настанени в приютите на „Екоравновесие”, намериха своя нов дом.”, това каза директорът на „Екоравновисие“ Веселин Асенов по време на представянето на отчета за дейността на общинското предприятие. „Екоравновесие“ провежда регулярни кампании за осиновяване на кучета, като най-популярните от тях са извеждане на кучетата от приютите и представянето им на събития в паркове и на други обществени места. Заловените кучета от екипи на предприятието за февруари са общо 311, като 259 от тях са кастрирани и 199 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 10 кучета. Продължава и кастрацията на дворни кучета в крайните райони на София. През февруари са кастрирани 36 дворни кучета.

В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 19 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец февруари 2019 г. са 242.  В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 26 (от тях 1 е евтаназирано и 1 от починалите кучета е настанено по сигнал за инцидент с МПС).

„За съжаление трябва да отбележим, че продължава тенденцията за изоставяне на домашни кучета и такива от съседни на столицата общини, дори имаме случай на куче, което беше прибрано от район „Витоша“, а по  чипа  се установи, че е от територията на област Монтана. Ежедневно в ОП „Екоравновесие“ се подават по два-три сигнала за  новопоявили се кучета в районите“, каза директорът на „Екоправновесие“ и призова гражданите да подават сигнали при изхвърляне на кучета както на 112, така и в „Екоравновесие“, за да бъдат прибирани своевременно и да не се допуска образуването на глутници.

“Изхвърлянето и изоставяне на поколенията на домашните любимци, както и изхвърлянето от бусове на големи кучета е тревожна тенденция” – каза председателят на комисията по „Опазване на околната среда, земеделие и гори“ към Столичния общински съвет Лорита Радева и призова за обществена нетърпимост към хората, които правят това. “Тревожното е, че подобни случаи се наблюдават в целия град, а не само в крайните квартали. Малките кученца не са играчки и всеки един от нас трябва да има своето отношение, грижа и отговорност както към своя домашен любимец, така и към неговото поколение ” – каза още Лорита Радева.

През пролетта „Екоравновесие“ ще възобнови инициативите по осиновителската кампания „Осиновявай, не купувай”, която провежда заедно с доброволци. С началото на пролетта ще стартира и ежегодната кампания на Столична община и „Екоравновесие“ за безплатна кастрация, регистрация, обезпаразитяване, ваксиниране и поставяне на микрочип на дворни кучета. Кампанията продължава през цялата година, но през пролетта целенасочено се провежда по график в определени райони на Столична община. Освен за популяризиране на кастрацията като една от мерките за ограничаване на популацията на безстопанствените кучета, в кампанията се обръща внимание и на културата на отглеждане и отговорността на собствениците на домашни любимци.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец февруари 2019 г.

Malechka

Това е Малечка, огледахме я от малко кученце, лекарите ни от общинската ветеринарна клиника „Връбница“ я спасиха и излекуваха. През февруари Малечка беше осиновена, намери нов дом и любящи стопани.