Работно време на клиниката: от понеделник до петък, от 8:00 до 16:30 часа

Приемането на пациенти в клиниката през почивни и празнични дни се извършва от ветеринарни лекари, след постъпване на заявка по дежурния диспечерски телефон в ОП “Екоравновесие” 02/931 41 60.

Настанените кучета ежедневно се обгрижват от ветеринарни лекари и работници.

ОП “Екоравновесие”.
Телефон за подаване на сигнали: 02 931 41 64
E-mail: 
ecoravnovesie@mail.orbitel.bg
Уважаеми граждани анонимни сигнали не се обработват от предприятието. 
С цел подобряване на обслужването Вашето обаждане се записва!!!