Работно време на приюта е от понеделник до петък от 8:00 до 16:30 часа.

Прием на граждани се извършва от понеделник до петък от 9:00 до 15:00 часа.