Контакти

Приют Сеславци

София, кв. Сеславци, ул. Стара планина 1

телефон 02/ 427 73 97

Работно време на приюта е от понеделник до петък от 8:00 до 16:30 часа.

Централа на ОП "Екоравновесие".
Телефон за подаване на сигнали: 931 41 64.
Уважаеми граждани анонимни сигнали не се обработват от предприятието. С цел подобряване на обслужването Вашето обаждане се записва!

ОП "Екоравновесие".
Телефон за подаване на сигнали: 931 41 64
E-mail: office@ecoravnovesie.com


Пишете Ни