Контакти

Приют Горни Богров

София, с. Горни Богров, разклона за Елин Пелин

Работно време на приюта от 8:00 до 16:30 часа

Посещенията на доброволци, които искат да извършват дейност в помощ на отглеждането на кучетата в приюта се извършва от понеделник до неделя от 10:00 до 14:00 часа.

Прием на граждани за осиновяване на кучета се извършва от понеделник до неделя от 9:00 до 15:00 часа.

телефон: 0884 190 545 

Централа на ОП "Екоравновесие". Телефон за подаване на сигнали: 931 41 64. Уважаеми граждани анонимни сигнали не се обработват от предприятието. С цел подобряване на обслужването Вашето обаждане се записва!

ОП "Екоравновесие".
Телефон за подаване на сигнали: 931 41 64
E-mail: office@ecoravnovesie.com

Пишете Ни