За нас

Осиновявай, не купувай

Нашата история

Екоравновесие е общинско предприятие с основна дейност – регулиране популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община. Предприятието е основано през 1998 г. като „Зоомилосърдие”, през 2002 г. е преименувано на Екоравновесие.

От април 2006 г. Екравновесие стопанисва нова база в кв. Сеславци, с капацитет 250 кучета.

През септември 2006 г. влизат в сила решение на Столичния общински съвет за дейността на предприятието и Правилник за работата.

На 24 януари 2008 г. Народното събрание прие Закон за защита на животните. Съгласно изискванията на Закона, през април 2008 г. Столичен общински съвет приема първата „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на СО 2008-2011 г.” Тя съдържа всички утвърдени от международния опит и Световната здравна организация мерки за постигане на траен и ефективен контрол върху популацията на безстопанствените и домашните кучета, като основния метод заложен в Програмата е „кастрирай и върни“.

В следствие на предприетите мерки по първата Програма, популацията на безстопанствените кучета беше овладяна и се задържа в рамките на 9-11 хиляди кучета.

През 2007 г. Столична община и неправителствени организации провеждат първите две кампании за осиновяване на бездомни кучета и котки. За първи път в България е организирано благотворително ЗООЕКСПО „Приятелството няма порода” – през януари и през юни 2007 г. На двете събития са осиновени общо около 50 кучета и 60 котки, а събраните средства са дарени съответно на  дом  за сираци и дом за стари хора, работили в областта на културата.

През месец май 2012 г. Столичен общински съвет прие втората „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на СО 2012-2016 г.”, която е насочена към намаляване популацията на безстопанствените кучета. Във втората Програма беше използван опита и работещите механизми от първата и бяха въведени допълнителни мерки (кастрация в рискови зони – ромски квартали, промишлени райони, дворни кучета в крайградски зони, където липсва контрол върху тяхното размножаване и които са основен източник за увеличаване популацията на безстопанствените кучета). Към Програмата беше изготвен План за действие с разписани конкретни мерки, срокове за изпълнение и отговорни организации.

Доказана е връзката между безотговорното отглеждане, липсата на контрол върху домашните кучета, тяхното размножаване и големия брой бездомни животни и през 2012 г. бяха проведени редица кампании за кастрация на кучета в ромски махали и дворни кучета в крайградски зони (Нови Искър, Връбница, Надежда и други). В район Панчарево работеха представители на фондация „Четири лапи“. Кастрацията на дворни кучета включва заявяване на желание за кастрация, транспортиране от екип на ОП „Екоравновесие“ до приюта, ветеринарномедицинска манипулация, обезпаразитяване, поставяне на микрочип, ваксина срещу бяс и връщане кучето на собственика.

През 2012 г., беше увеличен броя на ловните екипи от 4 на 8.

В изпълнение на Плана за действие към Програмата беше построен и през ноември 2012 г. започна да функционира най-големият приют на територията на Република България – в с. Горни Богров, с капацитет 840 кучета. С построяването на втория етап на приюта капацитета беше увеличен на 1524 кучета. Приютът се стопанисва от ОП „Екоравновесие“.

Към ОП „Екоравновесие” работи и клиника „Връбница”.  Лечебното заведение е оборудвано с необходимата медицинска апаратура и операционна зала. Обособен е стационар за престой на животни и лекарски кабинет. В клиниката се кастрират и лекуват бездомни кучета.

В резултат на действието на втората Програма, популацията на безстопанствените кучета намаля. Преброяването проведено от фондация „Четири лапи“ съвместно с ОП „Екоравновесие“ през месец септември 2013 г. показа, че броя на безстопанствените кучета е намален от 9241 през 2011 г. до 6635 през 2013 г., или с 29%.

(Доклад – преброяване на безстопанствените кучета 2013 г.)

Преброяването направено през месец юли 2015 г. отчете, че броя на безстопанствените кучета е 3844.

(Доклад – преброяване на безстопанствените кучета 2015 г.)

Последното преброяване през 2018 г. показа, че броят на безстопанствените кучета на територията на Столична община е намалял близо четири пъти. През 2018 г. безстопанствените кучета в столицата са 3589, а през 2007 г. са били 11 124.

(Доклад – преброяване на безстопанствените кучета 2018 г.)

За периода на действие на двете Програми са заловени и осиновени следния брой кучета:

година                                             заловени                                    осиновени

2008                                                        4968                                                  206

2009                                                        5141                                                   451

2010                                                         5308                                                  377

2011                                                         5872                                                   482

2013                                                         5861                                                   609

2014                                                         4272                                                   483

2015                                                         4032                                                   638

2016                                                         4109                                                   895

2017                                                         3648                                                   693

2018                                                         3713                                                   600

2019                                                         3473                                                   945

2020                                                        3450                                                   1321

ОП „Екоравновесие“, работи успешно с редица организации за защита на животните от неправителствения сектор, които също изпълняват Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на СО.