През месец януари нов дом са намерили 82 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“. Екипът на предприятието отчита също, че броят на заловените през месеца кучета е 162, от тях 126 са кастрирани и 95 са върнати по местата на залавянето им.  За месеца няма доброволно предадени кучета за настаняване в приют поради невъзможност, от страна на собствениците им да се грижат за тях. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 14 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 16 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за януари са 160. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 39 (от тях 5 са евтаназирани, 3 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец януари 2022 г.