През месец юни 2021 година 85 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“ са намерили нов дом, като от началото на годината, осиновените кучета са 894, което е с 1/3 повече в сравнение с първото полугодие на 2020 година. Екипът на „Екоравновесие“ отчита също, че през юни са заловени общо 276 кучета, от тях 209 са кастрирани и 113 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 10 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 26 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 24 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец юни са 176. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 44 (от тях 1 е евтаназирано, 2 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС и 1 - по сигнал за отравяне).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец юни 2021 г.