21 дворни кучета са кастрирани по кампанията за безплатна кастрация през декември

Екипът на „Екоравновесие“ отчита, че през месец декември осиновените кучета са 118, заловените са общо 275 кучета, от тях 189 са кастрирани и 124 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 6 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 34 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец декември 2020 г. са 209. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 64 (от тях 2 са евтаназирани и 3 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 21  кучета.

12.20

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец декември 2020 г.