77 кучета от приютите на „Екоравновесие“ са осиновени през февруари

През месец февруари 77 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие” намериха нов дом, заловени са общо 297 кучета, от тях 182 са кастрирани и 141 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 3 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 25 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец февруари 2020 г. са 208. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 48 (от тях 4 са евтаназирани, 4 са прибрани по сигнали за отравяне и 1 от починалите кучета е настанено по сигнал за инцидент с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 31 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец февруари 2020 г.

87357482_2337170189907750_5814825045163245568_n

Едно от осиновените кучета с неговите осиновители