Във връзка със Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на Кмета на Столична община, относно разпространението на новия Коронавирус 2019 – nCov (COVID-2019) и обявена от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, с цел недопускане и ограничаване на разпространението му се преустановяват организираните разходки провеждани от доброволци на територията на приютите стопанисвани от ОП „Екоравновесие“ - Заповед № 16/10.03.2020 г. на директора на ОП "Екоравновесие".

лого-1