143 кучета от приютите на „Екоравновесие“ намериха нов дом през ноември

През месец ноември 143 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие” намериха нов дом, заловени са общо 350 кучета, от тях 224 са кастрирани и 179 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 4 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 22 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец ноември 2019 г. са 240. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 44 (от тях 2 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 35 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец ноември 2019 г.

76767505_2502366650033824_5170973270983311360_n

                 Снимка: Anita Ge