През септември 64 кучета от приютите на „Екоравновесие“ намериха дом

През месец септември 64 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие” намериха нов дом, заловени са общо 282 кучета, от тях 193 са кастрирани и 143 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 7 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 29 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец септември 2019 г. са 229. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 39 (от тях 7 са евтаназирани, 1 е прибрано по сигнал за отравяне и 3 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 25 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец септември 2019