82 кучета от приютите на „Екоравновесие“ намериха нов дом през юни

През месец юни 78 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие” намериха нов дом, заловени са общо 259 кучета, от тях 228 са кастрирани и 171 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 4 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 21 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец юни 2019 г. са 257. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 16 (от тях 3 са евтаназирани и 2 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 48 кучета.

Успешно завърши събитието по осиновителската кампания „Осиновявай, не купувай“, което се проведе на 6 юли в парк „Заимов“. Много хора, дойдоха и подкрепиха инициативата. Всеки желаещ можеше да види и разходи куче от приюта за кучета в с. Горни Богров и ако си хареса приятел, да го осинови и веднага да го вземе у дома.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец юни 2019

6 юли 2019 г., кампанията „Осиновявай, не купувай“ в парк „Заимов“