78 кучета от приютите на „Екоравновесие“ намериха нов дом през март

През месец март 78 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие” намериха нов дом, заловени са общо 291 кучета, от тях 219 са кастрирани и 162 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 4 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 21 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец март 2019 г. са 178. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 37 (от тях 3 са евтаназирани). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 42 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец март 2019 г.

Snimka_sait

снимка: Anita Ge