На 4 април се отбелязва Световния ден на бездомните животни. Но за да го има този ден, трябва да си дадем сметка, че сме виновни ние хората, това е ден и на човешката безотговорност и жестокост. Изхвърлени и изоставени, животните са на улицата, не по свое желание, ние хората носим вината, защото често си взимаме домашен любимец и след известно време постъпваме жестоко и се отнасяме с него като към никому ненужна вещ.
Затова ако наистина сме хора, да се отнасяме човешки към животните, те също са живи същества, част от нашата планета и се нуждаят от обич, уважение и грижа.
Всяко осиновено животинче е стъпка към доброто, стъпка на човечността!

Snimka_4 April