„Екоравновесие“ отчита увеличение на кастрираните дворни кучета

През месец  януари по кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 41 кучета. Има увеличение на кастрираните дворни кучета през 2018 г. те са 518, със 101 повече в сравнение с 2017 г. Екипът на предприятието отчита също, че през януари 68 кучета от приютите на „Екоравновесие” са намерили нов дом, заловените кучета са общо 313, от тях 253 са кастрирани и 197 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приюта са предадени 2 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 28 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец януари 2019 г. са 257. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 36 (от тях 9 са евтаназирани и 1 от починалите кучета е настанено по сигнал за инцидент с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец януари 2019 г.

Snimka_publikacia