66 кучета от приютите на „Екоравновесие“ са осиновени през декември

През месец декември 66 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие” намериха нов дом, заловени са общо 295 кучета, от тях 220 са кастрирани и 209 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 6 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 16 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец декември 2018 г. са 172. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 38 (от тях 6 са евтаназирани и 4 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 30 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец декември 2018 г.

49564086_2644523445565589_1301711193353748480_8

В началото на 2019 г., нашето прекрасно трикрако момче Чар също намери дом и любящи хора, Чар беше осиновен директно от ветеринарната ни клиника, където лекарите му помогнаха и дълго време го лекуваха и се грижиха за него.