76 кучета от приютите на „Екоравновесие“ намериха нов дом през ноември

През месец ноември 76 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие” намериха нов дом, заловени са общо 360 кучета, от тях 278 са кастрирани и 253 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 7 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 36 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец ноември 2018 г. са 261. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 32 (от тях 11 са евтаназирани, 5 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС и 1 по сигнал за отравяне). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 31 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец ноември 2018 г.

46142746_2015120998779339_21636400264773632_o

Кучето Джино от приюта в с. Горни Богров и неговите осиновители