На 49 бездомни кучета помогнаха в общинската ветеринарна клиника през октомври

През месец октомври в общинската ветеринарна клиника „Връбница“ помогнаха на 49 безстопанствени кучета, постъпили за лечение. Екипът на предприятието отчита също, че през октомври 38 кучета от приютите на „Екоравновесие” са намерили нов дом, заловените кучета са общо 316, от тях 245 са кастрирани и 207 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приюта са предадени 3 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец октомври 2018 г. са 340. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 69 (от тях 10 са евтаназирани и 6 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 40 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец октомври 2018 г.

Kari

Това е Кари, едно от излекуваните в общинската ветеринарна клиника “Връбница”, кученца. Към момента Кари е напълно здрава и намери нов дом, вече е осиновена.