54 са осиновените кучета от приютите на „Екоравновесие“ през август

През месец август 54 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие” намериха нов дом, заловени са общо 323 кучета, от тях 256 са кастрирани и 226 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приюта са предадени 3 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 43 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец август 2018 г. са 387. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 32 (от тях 4 са евтаназирани и 5 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 55 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец август 2018 г.