90 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“ са намерили нов дом през месец юли 2021 година. За месеца са заловени общо 287 кучета, от тях 182 са кастрирани и 93 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 6 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 37 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 10 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община за юни са 393. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 69 (от тях 3 са евтаназирани, 5 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС).

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец юли 2021 г.