154 са осиновените кучета през месец май

Екипът на „Екоравновесие” отчита, че по кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета през месец май са кастрирани 29 кучета, а броят им от началото на годината е 165. Заловените кучета за месеца е 303, от тях 183 са кастрирани и 125 са върнати по местата на залавянето им, осиновените кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“ са 154. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 10 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 33 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец май са 313. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 62 (от тях 2 са евтаназирани, 3 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС и 1 - по сигнал за отравяне).

Running Ugo

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец май 2021 г.

На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, ОП „Екоравновесие“ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица с нестопанска цел, че могат…
Прочети повече

58 кучета са кастрирани по кампанията за безплатна кастрация на домашни дворни кучета

През месец април 2021 година 143 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие”  намериха нов дом. Заловени са общо 401 кучета, от тях 258 са кастрирани. По местата на залавянето им са върнати 179. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 30 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 29 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 58 кучета.
Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец април 2021 г. са 179. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 37 (от тях 2 са евтаназирани, 3 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС и 2 кучета по сигнали за отравяне).

Copy of 123

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец април 2021 г.

512  кучета са осиновените кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“  от началото на годината

През месец март по кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 23 кучета. Екипът на предприятието отчита също, че през месец март 171 кучета от приютите на „Екоравновесие” са намерили нов дом, заловени са общо 350, от тях 251 са кастрирани и 127 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приюта са предадени 10 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 36 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община и ветеринарни клиники през месец март 2021 г. са 204. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 62 (от тях 2 са отровени, 4 от починалите кучета са настанени след инциденти с МПС).

otchet mart

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец март 2021 г.