512  кучета са осиновените кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“  от началото на годината

През месец март по кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 23 кучета. Екипът на предприятието отчита също, че през месец март 171 кучета от приютите на „Екоравновесие” са намерили нов дом, заловени са общо 350, от тях 251 са кастрирани и 127 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приюта са предадени 10 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 36 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община и ветеринарни клиники през месец март 2021 г. са 204. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 62 (от тях 2 са отровени, 4 от починалите кучета са настанени след инциденти с МПС).

otchet mart

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец март 2021 г.

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА БЕЗПЛАТНА КАСТРАЦИЯ НА ДВОРНИ КУЧЕТА

Столична община и „Екоравновесие“ стартират тазгодишната кампания за безплатна кастрация, регистрация, обезпаразитяване, ваксиниране и поставяне на микрочип на дворни кучета. В рамките на кампанията се предвижда още безплатен превоз на домашните кучета от и до дома след проведените интервенции. Кампанията започва от район „Нови Искър”. Записването в кампанията става при предварителна заявка и по график, обявен…
Прочети повече

341 кучета от общинските приюти са осиновени от началото на годината

През месец февруари 172 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“ са намерили нов дом, като от началото на годината, осиновените кучета са 341.

Екипите ни заловиха 367 кучета, от тях 239 са кастрирани и 148 са върнати по местата на залавянето им. Отново имаме доброволно предадени от техните собственици за настаняване в приюта кучета, през месеца те са 9. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 26 кучета. По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 29 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през същия месец са 206. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 38 (от тях 1 е отровено и 3 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС).

pap

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец февруари2021 г.

169 кучета от приютите на ОП "Екоравновесие" са намерили дом през Януари.

otchet 01

През месец януари от общо 342 заловени кучета, 247 са кастрирани и 145 са върнати по местата на залавянето им. Осиновените кучета са 169. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приют са предадени 17 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 34 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през същия месец са 277. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 47 (от тях 2 са отровени и 4 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 26 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец януари 2021 г.