77 кучета от приютите на „Екоравновесие“ са осиновени през февруари

През месец февруари 77 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие” намериха нов дом, заловени са общо 297 кучета, от тях 182 са кастрирани и 141 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 3 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 25 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец февруари 2020 г. са 208. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 48 (от тях 4 са евтаназирани, 4 са прибрани по сигнали за отравяне и 1 от починалите кучета е настанено по сигнал за инцидент с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 31 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец февруари 2020 г.

87357482_2337170189907750_5814825045163245568_n

Едно от осиновените кучета с неговите осиновители

Във връзка със Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на Кмета на Столична община, относно разпространението на новия Коронавирус 2019 – nCov (COVID-2019) и обявена от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, с цел недопускане и ограничаване на разпространението му се преустановяват организираните разходки провеждани от доброволци на територията на приютите стопанисвани от ОП „Екоравновесие“ - Заповед № 16/10.03.2020 г. на директора на ОП "Екоравновесие".

лого-1

22 кучета от „Екоравновесие“ отиват при новите си семейства в Германия

На 14 февруари, Св. Валентин, 22 кучета от общинските приюти заминават за новите си домове в Германия. Това са и първите кучета за тази година, които тръгват към новите си стопани в Германия съгласно Споразумение между Столичната община и германската неправителствена организация „Щройнерхилфе Булгариен“.  Кучетата  пътуват със специално оборудван автомобил за транспорт на животни на „Екоравновесие“ до гр. Антрифтал, където на място ги очакват техните осиновители, които получават документите за осиновяване и могат веднага да ги приберат у дома си. Обратната връзка с осиновителите също е част от договорните отношения. Стопаните информират неправителствената организация и Общинското предприятие как са се адаптирали любимците им при тях и изпращат снимки на кучетата от новите им домове. От  31 юли 2019 г. до сега 43 кучета са намерили нов дом в  Германия.

Има ръст на осиновяванията на кучета от общинските приюти, отчитат от  ОП „Екоравновесие“. Кучетата, намерили дом през 2019 година, са 945, а през 2018 година осиновените животни бяха 600. През месец януари на тази година  осиновените кучета са  60.

Екипът на „Екоравновесие“ отчита също, че през месец януари заловените кучета са общо 292, от тях 204 са кастрирани, а 150 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец за настаняване в приют са предадени 6 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 34 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец  януари 2020 г. са 292. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 31 (от тях 3 са евтаназирани). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 40 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец януари 2020 г.

945 кучета от приютите на „Екоравновесие“ са осиновени през 2019 г.

През 2019 г. 945 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“ са намерили нов дом. Екипът на „Екоравновесие“ отчита също, че през месец декември осиновените кучета са 85, заловените са общо 191 кучета, от тях 119 са кастрирани и 99 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 3 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 20 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец декември 2019 г. са 211. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 59 (от тях 3 са евтаназирани и 2 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 17  кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец декември 2019 г.

77301983_2262561870701916_6412298723098886144_n