154 кучета от приютите на „Екоравновесие“ са осиновени през октомври

През месец октомври 154 кучета от общинските приюти намериха нов дом, заловени са общо 356 кучета, от тях 212 са кастрирани и 126 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 12 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 33 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец август 2020 г. са 362. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 62 (1 от починалите кучета е настанено по сигнал за инцидент с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 26 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец октомври 2020 г.

282888

Във връзка със Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, със Заповед на директора на ОП „Екоравновесие“ от днес, 22.10.2020 г., всички лица, когато се намират на открито на територията на обектите стопанисвани от ОП „Екоравновесие”, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице, за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./ с изключение на деца до 6 годишна възраст.

Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние е задължителна за всички лица, които са на открито и не са от едно семейство/домакинство.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение на посочените мерки.

282888

През септември 137 кучета от общинските приюти намериха нов дом

През месец септември 137 кучета от приютите на ОП „Екоравновесие” намериха нов дом, заловени са общо 254 кучета, от тях 191 са кастрирани и 124 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 6 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 31 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец септември 2020 г. са 316. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 64 (от тях 6 са евтаназирани и 4 от починалите кучета са настанени по сигнали за инциденти с МПС). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 48 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец септември 2020 г.

282888

124 кучета от приютите на „Екоравновесие“ са осиновени през август

През месец август 124 кучета от общинските приюти намериха нов дом, заловени са общо 294 кучета, от тях 220 са кастрирани и 139 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приют са предадени 9 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 18 кучета. Прибраните трупове на всякакъв вид животни от територията на Столична община през месец август 2020 г. са 305. В приютите и ветеринарната клиника умрелите кучета са общо 45 (от тях 3 са евтаназирани). По кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 17 кучета.

Справка за средствата, изразходени в дейността на ОП „Екоравновесие” през месец август 2020 г.

282888